Stopa cukrzycowa jest zespołem zmian chorobowych, którym towarzyszą zaburzenia neurologiczne oraz choroby naczyń obwodowych kończyn dolnych. SSC (syndrom stopy cukrzycowej) to najgroźniejsze powikłanie źle leczonej cukrzycy. Występuje u 6-10% pacjentów z cukrzycą. Nie leczona przyczynia się do nieodwracalnych deformacji i martwic stopy, które mogą powadzić do amputacji.
Syndrom stopy cukrzycowej związany jest z uszkodzeniem nerwów (zespół neuropatyczny), osoba chora na cukrzycę nie otrzymuje informacji o :
-zmieniającej się temperaturze,
-drażnieniu powierzchownym (tarcie, ucisk)
-drażnieniu głębokim (skaleczeniu, bólu)
Dodatkowym faktorem ryzyka są deformacje zachodzące w stopach w czasie całego życia,  nie tylko                 u diabetyków. Zmiany w szkielecie stopy prowadzą m. in. do wadliwego ustawienia kości, co powoduje zmiany w obciążeniu punktów na stopach, co z kolei jest równoznaczne z przeciążeniem miejsc na to nieprzygotowanych.
W Naszym Gabinecie w trakcie pierwszej wizyty podolog oceni stan zdrowia pacjenta na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz ustali wpływ choroby na stan stóp.
Diabetycy powinni regularnie odwiedzać Gabinet Podologiczny, aby zapobiegać ryzyku infekcji i ich konsekwencji w obrębie stóp.