Kwas hia­lu­ro­nowy to sub­stan­cja  naturalnie występujaca w naszym organiźmie oraz decydująca                     o sprężystości, elastyczności i gładkości Naszej skóry. Dzięki tym właściwością pozwala utrzymać właściwy stopień nawilżenia tkanek oraz pobudza produkcję kolagenu i elastyny. Jednak z wiekiem skóra traci na gęstości, a kontur twarzy staje się mniej wyraźny. Ten proces można skutecznie odwrócić stosując zabiegi      z użyciem kwasu hialuronowego.
Do naj­waż­niej­szych zalet kwasu hialuronowego zali­czyć należy: bły­ska­wiczne dzia­ła­nie, szyb­kie wchła­nia­nie, dużą tole­ran­cję na jego obec­ność w orga­ni­zmie, brak koniecz­no­ści wcze­śniej­szych testów skór­nych, brak pocho­dze­nia odzwierzęcego.
Efekty korek­cji po zabiegu utrzy­mują się przez okres od 6 do 12 mie­sięcy, potem należy zazwy­czaj zabieg powtó­rzyć. Na trwa­łość zabiegu mają wpływ ele­menty takie jak: wiek, typ skóry, mimika, styl życia.

Wskazania:
  • wypełnianie zmarszczek,
  • wypełnianie bruzd nosowo – wargowych,
  • modelowanie kształtu twarzy,
  • uwydatnianie policzków,
  • powiększanie i ujędrnianie ust,
  • uwydatnianie brody,
  • likwidacja cieni pod oczami.