Botox (terapia botulinowa) jest jedyną metodą redukcji zmarszczek mimicznych, która działa na ich główną przyczynę.  Poprzez zastosowanie zastrzyków z botuliną,  połączenia między nerwami a mięśniami zostają chemicznie zablokowane na określony czas,  przez co uzyskujemy rozluźnienie mięśni i wygładzenie skóry.
Zabieg powinien być przeprowadzany jedynie przez lekarza specjalistę, gdyż prawidłowe wykonanie wymaga odpowiedniej wiedzy i precyzji. W opinii lekarzy terapia botuliną jest bezpieczna, ponieważ działanie leku jest całkowicie odwracalne, nie wywołuje żadnych skutków ubocznych ani uczuleń. Jedynie tuż po zabiegu mogą wystąpić miejscowe zaczerwienienia.
Zabieg trwa krótko i jest prawie bezbolesny, zmarszczki mimiczne znikają stopniowo po 2-3 dniach, do  2 tygodni. Efekt terapeutyczny utrzymuje się do 4-6 miesięcy , po tym okresie zabieg powinniśmy powtórzyć.

Przebieg zabiegu:
Botox wstrzy­ki­wany jest przy uży­ciu jed­no­ra­zo­wej strzy­kawki zaopa­trzo­nej w bar­dzo cienką jednorazową igłę. Małą ilość pre­pa­ratu pre­cy­zyj­nie wstrzy­kuje się w kilka miejsc na twa­rzy. W zależ­no­ści od liczby miejsc (punkty iniek­cji) zaj­muje to około 15–20 minut. Ból zwią­zany ze wstrzy­ki­wa­niem jest minimalny.

Wskazania:
  • zmarszczki oko­licy oka (kurze łapki),
  • zmarszczki pomię­dzy brwiami (lwie zmarszczki),
  • zmarszczki wystę­pu­jące na czole,
  • korekcja kącików ust,
  • fałdy podbródka,
  • korekcja linii żuchwy,
  • pionowe zmarszczki szyi (pierścienie Wenus),
  • pionowe fałdy mięśnia szerokiego szyi (szyja indycza),
  • zmarszczki na granicy czerwieni wargowej.